noel giáng sinh vui vẻ
Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
spot_img
More
  Trang chủTiêu điểmUBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh...

  UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

  Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 18, sáng 14/12, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

  Thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội còn băn khoăn về nhiều quy định, trong đó có Hội đồng y khoa quốc gia.

  Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và hồ sơ của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, về bố cục của dự thảo Luật, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thường trực Ủy ban Xã hội đã rà soát các quy định của dự thảo Luật; hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan đến tài chính trong khám bệnh chữa bệnh làm căn cứ để thiết kế 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Chương X về Các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh…

  Về Hội đồng Y khoa quốc gia, Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia để thực hiện việc đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, do vậy, dự thảo Luật chỉ ghi nhận hình thức tổ chức này, nguyên tắc về vị trí pháp lý.

  Về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, dự thảo Luật đã bổ sung một điều về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước như thể hiện tại Điều 108 của dự thảo Luật.

  Tiêu điểm - UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

  Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

  Về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật dự kiến bổ sung hình thức mua trả chậm, trả dần, thuê, muộn thiết bị y tế vào các các hình thức thu hút nguồn lực xã hội trọng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như thể hiện tại điểm đ khoản 3 Điều 109 dự thảo Luật; bổ sung việc khuyến khích thành lập quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh vào nội dung của xã hội hóa như thể hiện tại khoản 2 Điều 109 dự thảo Luật.

  Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng làm rõ các yếu tố cấu thành giá khám bệnh, chữa bệnh; các chi phí để tính giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ, nguyên tắc, thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

  Ngoài các vấn đề lớn nêu trên, trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý tại hơn 50 điều khác của dự thảo Luật với 22 nhóm nội dung…

  Tiêu điểm - UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (Hình 2).

  Quang cảnh phiên họp.

  Về các điểm mới của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương, 123 điều, tăng 3 chương (Chương VI, VII, XI) và 32 điều so với Luật hiện hành. Trong đó, quy định 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Chương X của dự thảo Luật.

  Dự thảo Luật có 8 nhóm điểm mới liên quan đến người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật; hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung quy định về hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

  Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao và thống nhất với nhiều nội dung chỉnh lý dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi).

  Tiêu điểm - UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (Hình 3).

  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

  Liên quan đến quy định về Hội đồng y khoa quốc gia quy định tại Điều 24, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thống nhất cần quy định về Hội đồng y khoa học quốc gia ở trong luật.

  Đây cũng là nội dung để thể chế hóa chủ trương của Đảng được xác định trong Nghị quyết 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong Báo cáo giải trình của Thường trực Ủy ban Xã hội, cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo cũng khẳng định đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, chưa có hoạt động trong thực tiễn. Điều 24 của dự thảo luật quy định khái quát, xác định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia và giao Chính phủ quy định chi tiết.

  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, nếu quy định như dự thảo chưa rõ về địa vị pháp lý, trực thuộc ai, quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về y tế như thế nào. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu để quy định cụ thể hơn làm cơ sở Chính phủ quy định chi tiết.

  Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cũng quy định lộ trình thực hiện Hội đồng Y khoa quốc gia là 5 năm (bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2029) để đủ thời gian xây dựng năng lực hoạt động và tổ chức bộ máy, điều kiện đảm bảo cho Hội đồng Y khoa quốc gia… Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, lý do này không thỏa đáng, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về quy định Hội đồng Y khoa quốc gia và cân nhắc thêm lộ trình hợp lý, đủ thời gian để Hội đồng Y khoa quốc gia đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

  ĐỌC THÊM
  - Advertisment -spot_img

  ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU