noel giáng sinh vui vẻ
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
spot_img
More
  Trang chủThị trườngBất động sảnQuảng Nam giải quyết vướng mắc nghĩa vụ tài chính dự án...

  Quảng Nam giải quyết vướng mắc nghĩa vụ tài chính dự án kéo dài 16 năm

  Để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan soát lại những nội dung, số liệu do Sở Tài chính thẩm tra quyết toán.

  Ngày 21/12, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đã có kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

  Theo đó, Dự án Khu dân cư Thống Nhất tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trước đây do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, khởi công 8/2/2006, dừng thực hiện 15/1/2008, sau đó giao UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư và tiếp giao Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành) làm chủ đầu tư.

  Bất động sản - Quảng Nam giải quyết vướng mắc nghĩa vụ tài chính dự án kéo dài 16 năm

  Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 

  Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020, trong đó đã khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư (cũ) trước khi xác định tiền sử dụng đất còn lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước.

  Tại Thông báo số 476/TB-KTNN ngày 4/10/2019 của Kiểm toán nhà nước và kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2014-2018 của tỉnh Quảng Nam và Công văn số 52/KVIII-TH ngày 27/2/2020 của Kiểm toán khu vực III đã kết luận không chấp nhận hai nội dung điều chỉnh của UBND tỉnh tại Quyết định số 1408 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 4764 về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Thống Nhất và đưa ra 2 kiến nghị.

  Kiến nghị 1, không chấp thuận bù trừ tiền ứng trước của nhà đầu tư đã ứng theo các phương án phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng khi tính tiền sử dụng đất.

  Việc này Công ty đã thực hiện xong các thủ tục và đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (đợt 1) với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.

  Kiến nghị 2, không chấp thuận chi phí chuyển giao bù trừ vào tiền sử dụng đất và kiến nghị tăng thu số tiền hơn 7,8 tỷ.

  Công ty đã hoàn thành nộp số tiền chuyển giao theo quyết định số 1408 vào tài khoản Kho bạc nhà nước thị xã Điện Bàn, với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, tài khoản tạm giữ Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hơn 5,7 tỷ đồng.

  Hiện nay, số chi phí chuyển giao này vẫn chưa được thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán.

  Bất động sản - Quảng Nam giải quyết vướng mắc nghĩa vụ tài chính dự án kéo dài 16 năm (Hình 2).

  Bên trong Khu dân cư Thống Nhất.

  Đại diện Công ty VN Đà Thành kiến nghị được ghi thu, ghi chi chi phí chuyển giao vào tiền sử dụng đất của dự án. Điều chỉnh phê duyệt quyết định tiền sử dụng đất ở mới của dự án Thống Nhất, (tách phần đất ở tái định cư của dự án) điều chỉnh hình thức giao đất ở tái định cư.

  Sau cùng, xin hoàn số tiền còn thừa sau khi thực hiện xong thủ tục ghi thu, ghi chi.

  Ông Quang cho rằng, kinh phí đã chuyển trả cho Sở Giao thông Vận tải và UBND thị xã Điện Bàn (các chủ đầu tư cũ) là khoản chi phí đầu tư dự án (đã được Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện); do vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án.

  Để Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát lại các nội dung, số liệu do Sở Tài chính đã thẩm tra quyết toán, có văn bản gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 25/12.

  Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông Vận tải gửi văn bản có ý kiến về nội dung, số liệu các báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán để điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

  Trường hợp sau ngày 20/12 mà các đơn vị không có văn bản phản hồi thì Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện theo thẩm quyền, thời gian hoàn thành trước ngày 30/12; gửi Quyết định cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp điều chỉnh, bổ sung phương án giá đất dự án và báo cáo UBND tỉnh theo dõi.

  Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, căn cứ kết quả phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính và kiểm tra các nội dung, số liệu liên quan đến phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất trước đây của UBND tỉnh để tham mưu điều chỉnh, bổ sung (hoặc thay thế) theo hướng, loại trừ doanh thu đất tái định cư ra khỏi doanh thu dự án (đất tái định cư giao UBND thị xã Điện Bàn quản lý, giao đất đúng đối tượng, thu, quyết toán tiền sử dụng đất);

  Đưa các khoản chi phí do các chủ đầu tư (cũ) đã đầu tư theo Quyết định phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính vào chi phí đầu tư xây dựng dự án và không tính tỷ lệ (%) lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn đối với khoản chi phí này; lấy ý kiến (bằng văn bản) của Sở Tài chính và hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

  Bất động sản - Quảng Nam giải quyết vướng mắc nghĩa vụ tài chính dự án kéo dài 16 năm (Hình 3).

  Khu nhà điều hành của dự án. 

  Sở này căn cứ Quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án giá đất của UBND tỉnh, tổng hợp giải trình, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Kiểm toán nhà nước về nội dung kiến nghị truy thu đối với khoản chi phí chuyển giao của dự án này; lấy ý kiến (bằng văn bản) của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để tiếp thu, hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Kiểm toán nhà nước.

  Cục Thuế tỉnh căn cứ Quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án giá đất của UBND tỉnh lập thủ tục khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán) vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án theo đúng quy định.

  Đồng thời, rà soát lại số tiền sử dụng đất Công ty đã nộp ngân sách để lập hồ sơ, thủ tục hoàn trả lại cho Công ty (nếu có) theo quy định.

  Sở Tài chính căn cứ kết quả phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh hoàn trả khoản tiền Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành đã nộp thừa vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính trước đây và hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn hoàn trả lại khoản tiền (kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án) cho Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành do đã nộp thừa.

  ĐỌC THÊM
  - Advertisment -spot_img

  ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU