noel giáng sinh vui vẻ
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
spot_img
More
  Trang chủĐời sống - Xã hộiQuan điểmĐề xuất Chính phủ quy định điều kiện, thời điểm thu phí...

  Đề xuất Chính phủ quy định điều kiện, thời điểm thu phí đường cao tốc

  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đã báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34 ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

  Báo cáo về một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của các cơ quan trong quá trình chỉnh lý, để phù hợp với thực tiễn, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thống nhất với Ban soạn thảo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho chỉnh lý khoản 4 Điều 8 theo hướng xác định rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc quản lý đối với các loại đường bộ thuộc địa phương quản lý. 

  Đối thoại - Đề xuất Chính phủ quy định điều kiện, thời điểm thu phí đường cao tốc

  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.

  Quy định này cơ bản kế thừa quy định hiện hành về quản lý đối với các loại đường địa phương đã được thực hiện ổn định theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008; đồng thời tăng tính chủ động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giao quản lý các đường địa phương cho chính quyền cấp huyện, xã, đảm bảo việc giao quản lý gắn trực tiếp với chính quyền cơ sở.

  Theo đó, chỉnh lý khoản 4 Điều 28, khoản 2 Điều 37 để quy định trách nhiệm đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ phù hợp với cấp quản lý đường bộ theo quy định tại Điều 8 dự thảo Luật.

  Đối với đầu tư, xây dựng, phát triển đường cao tốc, ông Lê Tấn Tới cho biết, trên cơ sở thống nhất với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung đoạn 2 khoản 5 Điều 47 để quy định nội dung theo hướng: “Trường hợp quyết định tách dự án thành các tiểu dự án, dự án thành phần, cấp quyết định chủ trương đầu tư quyết định việc giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án; chịu trách nhiệm rà soát, điều hòa, cân đối và thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư giữa các tiểu dự án, dự án thành phần, bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư”.

  Về phí sử dụng đường cao tốc, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung khoản 3 Điều 50, cụ thể như sau:“3. Chính phủ quy định về điều kiện, thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc; việc thu phí sử dụng đối với đường cao tốc thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 45 và khoản 2 Điều 47 của Luật này”.

  Ngoài ra, ông Tới cho biết, để bảo đảm phù hợp với thẩm quyền đầu tư, quản lý đường cao tốc, thống nhất với pháp luật về phí và lệ phí, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Ban soạn thảo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho chỉnh lý khoản 1 Điều  84 dự thảo Luật để bổ sung nội dung giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến đường cao tốc do địa phương đầu tư. 

  Đối thoại - Đề xuất Chính phủ quy định điều kiện, thời điểm thu phí đường cao tốc (Hình 2).

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

  Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Cơ quan soạn thảo và Cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo giải trình rõ hơn một số nội dung: 

  Về phân loại đường bộ theo cấp quản lý, đề nghị rà soát khoản 3, khoản 4 Điều 8 về phân cấp quản lý để thống nhất với Điều 28 khoản 3, khoản 4 về phân cấp, phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương. 

  Về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, đề nghị rà soát kỹ quy định bảo đảm tính khái quát, không quá chi tiết như trong Luật hiện nay, phù hợp với từng loại đô thị, phù hợp với điều kiện hiện nay và có lộ trình thực hiện cũng như dự báo trong tương lai, phù hợp với đô thị mới, đô thị cũ, nghiên cứu để quy định các điều kiện chuyển tiếp đồng bộ với các Nghị quyết của Quốc hội về phân loại đô thị.

  Đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Cơ quan soạn thảo chỉnh lý Điều 12 khái quát, không quy định quá chi tiết tránh vướng mắc khi thực hiện.

  Về đầu tư, xây dựng, phát triển đường cao tốc, vấn đề giao thông thông minh và những vấn đề cần bổ sung, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung thêm.

  Liên quan đến thu phí sử dụng đường cao tốc, đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 50 giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc.

  ĐỌC THÊM
  - Advertisment -spot_img

  ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU